Aanmelden

Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen worden aangemeld. Er zijn geen wachtlijsten.

De ISK neemt leerlingen van 12 tot (en met) 18 jaar aan.

Inschrijving en intake

De leidinggevende voert een intakegesprek met de nieuwe leerling. Als alle informatie in orde is wordt de leerling ingeschreven en geplaatst.

Wat is er nodig voor de inschrijving?

Ouders/verzorgers/voogd komen samen met de leerling naar het intakegesprek.

Wanneer een leerling geen Nederlands of Engels spreekt verwachten we dat er iemand bij is die kan vertalen en informatie kan geven over de leerling. Voor een snelle plaatsing is het handig om diverse papieren mee te nemen. U vindt de lijst hieronder.

Papieren die nodig zijn voor de inschrijving:

 1. een verblijfsvergunning
 2. een identiteitskaart of paspoort van de leerling en van de ouders (indien mogelijk)
 3. een pasje van de zorgverzekeraar
 4. een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA) met daarop de datum van vestiging in Nederland en geregistreerde nationaliteit(en)
 5. het voorblad van het IND-formulier
 6. de naam en het telefoonnummer van de huisarts
 7. het BSN (Burgerservicenummer) met een schriftelijk bewijs met officiële status
 8. rapporten en/of certificaten van vorige scholen
 9. het vaccinatieboekje

Plaatsing

Na het intakegesprek wordt de leerling binnen 2 weken geplaatst.

Onderwijsperiode

De duur van het verblijf op ISK-Zaanstad kan variëren van 1 tot 3 jaar. Voor elke leerling wordt apart bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. We kijken dan naar:

 • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst
 • het leertempo
 • de intelligentie
 • eerdere onderwijservaring in Nederland

Nadere informatie over inschrijving kan worden verkregen bij mevrouw A. Hoek van Dijke via a.hoek@isk-zaanstad.nl.