Ziekmelden

Stap 1
U meldt de leerling ziek bij de huismeester: telefoon: 075-6165071
Wanneer er niet wordt opgenomen, spreekt u een boodschap in.

Stap 2
U kunt de leerling NIET ziekmelden via een app of bij de mentor!

Stap 3
De huismeester zal u de volgende vraag stellen:
Wanneer denkt u dat uw kind weer naar school kan komen?

Stap 4
Indien uw kind langere tijd ziek of afwezig is, neemt u dan contact op met de mentor.