Over ons

De ISK is een voorziening voor de regio Zaanstreek (gemeente Zaanstad, Oostzaan en Wormerland). De ISK valt onder de stichting OVO-Zaanstad en is een openbare school. De nadruk ligt op het op maat aanbieden van intensief (taal)onderwijs en kennis van de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen leerlingen snel geschakeld worden naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs en worden daarop goed voorbereid.

De ISK is een school met fluctuerende leerlingenaantallen. Mensen vluchten voor gevaar, anderen komen voor werk of een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Weer anderen hebben een Nederlandse partner. Zelden kiezen de jongeren er zelf voor om naar ons land te komen.

Fluctuatie in het leerlingaantal is van invloed op de grootte van het ISK-team. Per augustus 2020 zijn de twee vroegere locaties samengevoegd en is de ISK gehuisvest in een gebouw samen met een school voor voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen onderwijskundige mogelijkheden, teamvorming, veiligheid en exploitatie verbeterd worden.

MISSIE EN VISIE EN AMBITIES VAN DE SCHOOL

Missie

De ISK bereidt 12 tot 18-jarige nieuwkomers in een rustige en uitdagende omgeving voor, met taal en tools, op passend regulier vervolgonderwijs en een goede toekomst in de Nederlandse samenleving.

Visie

De ISK legt voor iedere leerling de verbinding tussen eerdere scholing elders en het Nederlandse vervolgonderwijs. Daartoe kent het ISK-onderwijs:

  • een uitdagende leeromgeving
  • individuele doorstroomprofielen
  • communicatieve, interactieve en coöperatieve werkvormen
  • coherente programma’s op verschillende niveaus

De ISK biedt een uitdagend pedagogisch klimaat waarin de nieuwkomer gestimuleerd wordt om zich- met al zijn capaciteiten en talenten- optimaal te ontwikkelen tot een kansrijke en waardevolle deelnemer aan de nieuwe samenleving.

In het ISK- onderwijs staat de Nederlandse taal centraal, naast het leren van kennis en vaardigheden, maar zeker ook van waarden en gedrag.

Het ISK-onderwijs brengt leerlingen in aanraking met kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het bereidt leerlingen voor op een plaats in die samenleving. Een plaats die vrijheid biedt en verantwoordelijkheid vraagt.